Astrologia
 
 
Astrologia to inaczej mówiąc starożytny system przepowiadania przyszłości na podstawie położenia planet układu słonecznego wobec znaków zodiaku.
Gwiazdy i planety zawsze inspirowały ludzi, dając im poczucie zastanowienia się nad życie.
Astrologia jest badaniem wzorców i relacji poprzez ruch planet, gwiazd i ciał niebieskich, szukając w nich sensu życia. Astrologia jest uważana za naukę która jest metafizycznym doświadczeniem. Astrologia jest podobna do innych dziedzin, które są oparte na starożytnej teorii wzorca energii, jak Feng Shui, akupunktura i joga. Astrolodzy to ludzie którzy opanowali na wysokim poziomie szczególna naukę i sztukę intuicyjnego podejścia.
 
Astrologia zakłada, iż planety maja wpływ na wybory w naszym życiu. Ponieważ jesteśmy częścią historii wszechświata, nasze chwile narodzin rejestrowane są na niebie.  Dzisiejsi studenci astrologii opierają się głównie na mitach i symbolach starożytnych astrologów oraz na własnej intuicji, która ich prowadzi przez wykresy astrologiczne.
 Astrologia jest niesamowitym narzędziem samooceny i samopoznania. Na początku kawałki układanki życia danej osoby nie są łatwe do rozszyfrowania, jednak po głębszej analizie dobry astrolog jest w stanie wyczytać dużo prawdy o obecnym życiu i o przyszłym. Podobnie jest w Tarocie czy innym narzędziu ezoterycznym.
Astrologia daje nam kosmiczne wskazówki. Mówi nam co jest dla nas sprzyjające a co nie. Pokazuje nam własna osobowość, mocne i słabe strony naszego życia.
Astrologia ma też silne powiązania z Tarotem. Każda kara spośród Wielkich Arkanów odpowiada konkretnemu znakami albo planecie zodiaku. Wiedza o tych związkach może wskazać na kierunek albo dać dodatkowe informacje do naszej interpretacji gwiazd.