Majowie postrzegali siebie jako współgraczy w Wielkiej Grze Uniwersum. Ich partnerami były planety i Słońce. Stworzyli oni wzór, który jest obecny wszędzie. Wyrazili go za pomocą 20 symboli i 13 liczb. Dzięki temu mogli wszystko obliczyć, przewidzieć.

Do obliczania cykli czasu i odmierzania czasu Majowie stosowali dwa rodzaje kalendarzy. jeden to Tzolkin, Święty Kalendarz, z wzorem z 13 liczb i 20 symboli. Drugi natomiast to tzw. Haab. Odpowiada on mniej więcej naszemu rokowi słonecznemu, ma on 18 miesięcy po 20 dni i jeden krótki mieląc, 5 dniowy, będący czasem przejścia do nowego roku i przygotować do niego.

Oba kalendarze połączono, i co 52 lata pojawia się w nich ta sama data. Za pomocą tego Majowie mierzyli zarówno okresu obejmujące miliony lat jak i orbity planet. Ich wyniki były tak dokładne, jak dzisiejsze komputery.

 

 

Dwadzieścia symboli słońc możemy postrzegać jako cechy poszczególnych graczy uniwersum. Wskazują na to, iż każdy gracz jest inny, każdy ma szczególne zdolności i indywidualną formę, które ich wyróżniają. Powstanie i dorastanie nowego człowieka jest wydarzeniem, które dla Majów składa się z 13 różnych kroków rozwoju. Ludy te wierzą w reinkarnację i to, że narodzone dziecko, nie jest nowym ciałem i nowym duchem. Dlatego uważają, iż nowo narodzony jest dla nich zawsze starym duchem w nowym ciele.

20 symboli słońc i 13 liczb są jak mapa naszego wewnętrznego życia, która umożliwia właściwą orientację w życiu.

Majowie postrzegają je jako różne poziomy kosmicznej świadomości. Każda grupa po pięć z dwudziestu symboli należy do określonego poziomy świadomości i gdy obszary te pozostają we wzajemnym związku, nasze życie przebiega w równowadze. Istnieją cztery poziomy- Ja, My, Świadomość Ziemi jako istoty żyjącej, oraz Świadomość Uniwersalna.

W ciągu 20 dni, przechodzimy przez wszystkie te symbole i wszystkie cztery poziomy świadomości.

 

Kalendarz można stosować jako podpowiedź na każdy dzień roku. Kalendarz ten nieustannie się zmienia, dlatego co roku są inne symbole w każdym dniu roku. Można medytować nad symbolami, symbolami także przewidywać przyszłość. Nie jest to łatwe zadanie. 

 

Pierwszych pięć symboli wskazuje na rozwój osobowości i poziomu ciała.

Pięć kolejnych symboli mówi o stosunkach pojedynczej istoty żyjącej do innych ludzi i o życiu we wspólnocie z innymi.

Pięć kolejnych symboli mówi o świadomości naszej planety. Określają sposób, w jaki żyjemy, kształtuje nasze globalne myślenie.

Pięć ostatnich znaków symbolizuje siły, które w Uniwersum wszystko ze sobą wiążą.