Oprócz zastosowania liczb do liczenia, posiadają także znaczenie symboliczne. Numerologia to sztuka rozumienia życia poprzez studiowanie symbolicznego znaczenia liczb i powiązań między nimi. Od zarania dziejów kultury i religie całego świata rozwijały swe własne systemy numerologiczne lub zapożyczały je od innych i modelowały wg własnych potrzeb. Wszystkie były stosowane do głębszego zrozumienia ludzi w relacjach z wszechświatem.

Liczby od 1 do 9 stanowią podstawę Numerologii. Nauka ta oparta jest na zasadzie redukcji, która odzwierciedla proces życia. np. czas od poczęcia do narodzin trwa u kobiety 9 miesięcy. Nasze życie można podzielić na 3 cykle, z których każdy składa się z 3 okresów po 9 lat.
 
Pierwszy cykl ( 0-27) związany jest z narodzinami i rozwojem, drugi ( 28- 54) dotyczy naszego zaangażowania w otaczający nas świat, a trzeci ostatni ( 55-81) poświęcony jest rozwojowi duchowemu.
 
Liczby dotyczą każdej dziedziny życia. Mamy numery telefonów, piny, numery domów, mieszkań, PESEL, numery seryjne dokumentów itp. Wiele osób ma liczby, które uważa za szczęśliwe. W Numerologii najważniejsze są te które wiązane są z twoja data urodzenia (liczba ścieżki życiowej) a liczbą liter imienia ( liczba osobowości)
 
 
Każdy z nas posiada swoją liczbę ścieżki życiowej. Odczytuje się ja przez dodanie każdej cyfr twojej daty urodzenia. np. 5.01.1977 = 5+1+1+9+7+7= 30=3
Liczba ta wskazuje czym powinieneś zająć się w życiu.
 
Numerologia może również mieć zastosowanie do ustalania najlepszych terminów na podjęcie różnego rodzaju działań.
 
 
Liczbom przypisano następujące znaczenia symboliczne:
 
1-      kreatywność, ambicja i dążenie do wyznaczonych sobie celów, aktywność, silna wola, nadzieja, radość
2-      Opieka i relacje międzyludzkie, opiekun, przyjaźń, intuicyjne spojrzenie na świat, nauka i wiedza są ważnymi czynnikami życia
3-      kreatywność, autoekspresja, aspiracje, jasne spojrzenie na problemy, cierpliwość, liczne zmiany w życiu
4-      stabilność, materializm, dominacja, autorytet, odwaga, dobra wola, sukces zawodowy
5-      Wyzwolenie się z ograniczeń narzuconych przez struktury, cierpliwość, poszukiwanie nowych możliwości. moralność, duchowość wypracowana dzięki chęci poznania świata.
6-      harmonia i wrażliwość, ideały życia rodzinnego, wahanie , niezdecydowanie w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.
7-      triumf, podróże, pokonywanie ograniczeń, próba osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę.
8-      Strateg i organizator, osoba zrównoważona, sprawiedliwa, zasadnicza
9-      Wiedza nabywana przez doświadczenie, odkrywanie prawdy, częste zamykanie się we własnym świecie, odkrycie prawdy życiowej.
11-Wizjonerzy, prorocy
22- marzenia stają się rzeczywistością
33- bezwarunkowe dawanie
 
 
Liczbę osobowości odczytuje się poprzez odczytanie numerologiczne za pomocą imienia a czasami także i nazwiska.
W Numerologii każda litera alfabetu posiada swój numeryczny odpowiednik.
Dodajemy wartości numeryczne wszystkich liter twojego imienia i nazwiska, po czym redukujemy ja do jednej cyfry.
 
 
Numeryczne odpowiedniki liczb
 
1    2          3          4          5          6          7          8          9
 
A   B         C         D         E         F          G         H         I
J    K         L         M        N         O         P          Q         R
A   T          U         V         W        X         Y         Z
 
Litery naszych imion mogą dać nam pojęcie o naszych pierwotnych wzorcach osobowościowych.