Niektórzy uważają że parapsychologia to próba odnowienia wytłumaczenia dawnych czarów i magii. Temu wszystkiemu usiłuje się nadać pozory naukowości, dlatego nie są to już zabobony ale badania. Wiele tzw. zabobonów ma naukopodobną formę. Parapsychologia, a od pewnego czasu Psychotronika, bo tak ją nazywają, rozumiana jest jako wiedza o tajemnych, nadprzyrodzonych, metafizycznych władzach psychicznych, z natury rzeczy niemożliwych do zbadania normalnymi metodami.

 

Obecnie należy odrzucić parapsychologiczną tezę, że są to właściwości z gruntu różne od już nam znanych, że do ich zbadania potrzebne są po prostu inne metody. Dawniejsze teorie Parapsychologiczne prezentowały swój okultystyczny charakter. Teraz tzw. naukowcy starają się odejść od tego przekonania. Można podać za przykład spirytyzm. Głosi on możliwość komunikowania się z duchami zmarłych. Jednym z bardziej znanych spirytystów był Alan Kordec, który określał go jako rozważne, badanie zjawisk łączności świata materialnego z duchami.

W Polsce w 1853 roku, trzech profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, po licznych badaniach przyznało, że interwencje duchów w sprawy świata ziemskiego są faktem.

 

Na teraz spirytyzmu istnieje olbrzymia literatura. Można w nich czytać, iż duchy bez ustanku wpływają na życie i losy ludzkości. Dzielą oni duchy na dobre i na złe, wyższe, niższe, inteligentne, głupie, Pisza  o wcieleniach, wcieleniach metodach i drogach komunikowania się z nami. w spirytyzmie widać, że parapsychologia wprawdzie bezpośrednio traktuje tylko nadprzyrodzonych właściwości psychiki ludzkiej, ale jako założenie przyjmuje ogólniejsza okultystyczną koncepcje świata.

 

Istnieje założenie że oprócz naszego świata fizycznego, materialnego jest tez świat duchów. W pewnym momencie w wierzeniach ludzi, oprócz dobra pojawił osie tez i zło, przedstawiane w postaci, czartów, Diabłów, Szatanów, dusz nieczystych itp. Czarownice, stosy, gusła, dawna magia były powszechne.

 

Tak oto powstała Demonologia, która była opowieścią o duchach złych. Były tez i duchu dobre, i o tym traktowała angelologia, uważana niekiedy za cześć teologii.

Oprócz diabłów i aniołów, miały istnieć również rusałki, salamandry, gnomy, gremliny, wróżki itp.

 

Psychokineza, telepatia, jasnowidzenie czy prekognicja są to fakty niepodważalne, a wiedza o nich jest normalną nauka empiryczną.

Zjawiska te jednak były nieraz kwestionowane. Chciano udowodnić oszustwo, podważano zasadność wniosków itd.

 

Tka krytyka parapsychologii jest nieskuteczna, gdyż sprowadza właściwie do zwykłej negacji.

Istnieją oczywiście tajemnicze zjawiska, które nie są wyjaśnione i nie wiemy jak te procesy miedzy sobą zachodzą.