W XVI i XVII wieku ponad 100 tys niemieckich obywateli było torturowanych i zamordowanych w wyniku oskarżeń o praktykowanie czarnej magii. Polowanie na czarownice było kierowane przez fanatycznych władców, zachęconych przez Kościół Katolicki.
Najgorsze prześladowania wg historii, miało miejsce na obszarze Bambergu w Niemczech. Obszar ten był rządzony przez Joanna Gottfrieda XI ( Fuchs Geogr. Von Dornheim) Władca ustanowił w pełnym wymiarze czasu, tortury.
Była to reguła którą stosowano do wszystkich oskarżonych. Ofiary zostawały osadzone w lochach, kąpane w lodowatej wodzie, były oparzane wapnem, bite, palone, kłute różnymi żelaznymi narzędziami. Gdy oskarżeni zostawali przyprowadzani na proces ,nie mieli już rąk.

Wielu bogatych i potężnych osób padło ofiarą oskarżeń. Ich majątki były konfiskowane . Każdy kto zakwestionował działania władzy został poddawany torturom i skazywany na śmierć.
W 1627 roku w Bambergu zostało zbudowane specjalne więzienie dla czarownic, w którym stworzono specjalne pomieszczenia do tortur.
Wreszcie Cesarz Ferdynand widząc, iż państwo zaczyna biednieć wydał mandat sprzeciwiający się prześladowaniom.
Dornheim zmarł w 1632 roku co zakończyło dalsze prześladowania niewinnych osób. 

 

Proces czarownic