Sprawdź kim byłeś/a w poprzednim życiu.

Reinkarnacja to zarówno: transmigracja i metempsychoza,  - uważa się że dusza po śmierci wciela się w byt fizyczny. Czyli dusza człowieka może przejść w ciało np. nowo narodzonego człowieka a nawet też zwierzęcia lub rośliny. Stwierdzenie reinkarnacja jest zestawieniem dwóch odrębnych członów tj: inkarnacja /czyli wcielenie/ oraz przedrostka re (o znaczeniu: powtórzenie czegoś). Reinkarnacja oznacza więc: powtórne wcielenie.

 

 


 

Reinkarnacja
 

Reinkarnacja prawdopodobnie wywodzi się z terenów Indii, gdzie przedostał się do Egiptu a potem do Europy i Ameryk. Prawdopodobnie od Pitagorasa przejęli wiedzę o reinkarnacji druidzi w Galii, a także sekty gnostyków, manichejczyków bazylidianów i simonianów.
 

W Indiach reinkarnacja nie była niczym nowym czy tajemniczym gdyż była znana we wszystkich warstwach społecznych.
 

Zasada reinkarnacji wiąże się ściśle z zasada karmy, gdzie jedna bez drugiej nie może działać.

Karma oznacza działanie, a te działanie ma pewne następstwa na mocy prawa, przyczyny i skutku. karma oznacza także następstwo, skutek działania

Każdy postępek pociąga za sobą pewne skutki, nie tylko na zewnątrz, lecz także dla niego. 

Działanie karmy wydawałoby się bezlitosne, i ślepe, gdyby nie fakt, że właśnie tego rodzaju poczucie sprawiedliwości tkwi na dnie duszy każdego człowieka.
 

Karma jakby rozkłada długi na raty, które można spłacić w następnych wcieleniach. Tylko od dobrej woli człowieka zależy czy spłaci długi szybko czy nie.

Dopiero przed inkarnacją następną, przed nowym urodzeniem, odbywa się zsumowanie całego długu i wyznaczenie wysokości raty na to nowe wcielenie.
 

Celem ewolucji jest doskonalenie się jednostek, jednostek odrabianiem karmy uczy się człowiek iść z postępem ewolucji i unikać tworzenia nowej karmy. Karma wiąże człowieka, zmuszając go do powracania na ziemię. Gdy człowiek udoskonali się także nie tworzy już żadnej karmy, jest wolny od dalszych wcieleń. 

Doskonalenie się polega na rozwinięciu w sobie wszystkich właściwości dodatnich, dodatnich wyplenienia złych, ujemnych uczynków. Człowiek doskonały musi posiadać wszystkie dobre właściwości męskie i kobiece.
 

Dusze stare, które mają długi szereg wcieleń za sobą, posiadają w swoim charakterze cechy obu płci, z małą tylko przewagą jednej nad drugą. 

Dla duszy młodej obojętne jest w jakim ciele się rodzi, w damskim czy męskim. W każdym z nich może zdobyć dość doświadczeń do rozwijania swych uzdolnień duchowych. Warunki zewnętrzne jak zamożność, wiedzą, inteligencja, mają niewielkie znaczenie dla rozwoju duchowego. można spotkać młodą dusze w ciele kogoś bogatego, a starą duszę w ciele ubogiego starca. 

istnieje karma zbiorowa tych zespołów ludzkich. Dusze wybierają sobie wcielenie w określonym narodzie, grupie społecznej, w której właśnie jego karma da im warunki rozwojowe