Sabat to inaczej impreza na której czarownice zachowywały się nienaturalnie, oddawały cześć diabłu i odbierały instrukcję jak czarować. Pod koniec XVI wieku takie praktyki zaczęto stosować gdyż to właśnie w tym czasie te spotkania były uzupełnieniem wiary w czary. Jednakże taki opis sabatu jest wyłącznie opisem władz, które obawiały się takich zgromadzeń ze względów politycznych.  Oskarżano każdego o branie udziału w sabacie wyłącznie dlatego, że chciano się go pozbyć, zginęło wiele niewinnych kobiet. Do nieprawdziwych zeznań zmuszano je alkoholem albo torturami narkotykami a nawet bezsennością. Kobiety, które pragnęły rozgłosu oskarżały swoje sąsiadki i wymyślały niestworzone historię, aby tylko pogrążyć niewinną ofiarę demagogicznych wymysłów. Europa była miejscem kaźni bardzo wielu niewinnych osób, kościół zmuszał do wydawania kolejnych domniemanych czarownic, aby je potem zlikwidować. Wiedźmy ponoś latały an miotłach lub na plecach demonów, takie obrazy przedstawia ówczesna sztuka.