Metoda ta pochodzi ze starożytnej Persji. Jest kilka dni w roku, w których właśnie wróży się ze stóp. W te dni Cartopedy, metody te są stosowane głównie w Indiach.

Osoby te były zatrudniane przez starożytnych Persów i Hindusów, które pomagały im wybrać np. odpowiednią kochankę, czy ogólnie poradzić się w sprawach finansów.
Pomiary stóp oraz intensywne ich oglądanie dawało obraz ,jaka ta osoba jest. czasami te badania trwały kilka dni a nawet tygodni. Wielkość stóp, linie papilarne na nich, były dokładnie badane.
 
Stopy