Gdy pragniemy w prosty sposób znaleźć odpowiedź na nasze trudne pytanie, wystarczy zastosować 1,2 lub nawet 3 kostki do gry, by móc poznać swoją przyszłość. wystarczy stworzyć okrąg na który będziemy rzuca kości, te kości które znajdą się w okręgu będą liczone i potem interpretowane.

Można również zastosować obliczenie swojej daty urodzenia nie sumując przy tym dwucyfrowej liczby, np. 1983, 11, 06= 29, 1979,05,05= 36 itd

 

Liczba 1- jest początkiem, rozwojem. Odnosi się do osób, które śmiało i twardo dążą do celu. Czasami są zaborcze i nieczułe.

Liczba 2- Oznacza już przyrost. Jest liczbą ludzi, którzy ufają, że pewnego razu odniosą sukces. Ale wiara, nadzieja, miłość łatwo zamienia się w nienawiść i agresję. Dwójka symbolizuje osoby, które wszystko rozpoczynają z entuzjazmem, ale potem ten zapał wyparowuje.

Liczba 3- oznacza zwłaszcza chrześcijańskie cnoty, wiarę nadzieje i miłość. Ludzie ci doceniają pracę i są uczuciowo. Cyfra ta symbolizuje codzienny ruch życia, i jest pozytywnym znakiem na przyszłość

Liczba 4- przedstawia wypadek, rozsypkę dobrych zamiarów i połączeń. Jest znakiem upadku, cierpienia i żalu.

Liczba 5- należy do twórczego typu osób. Symbolizuje płodność i rozwój zamierzeń.

Liczba 6- jest szczęśliwa cyfrą. Symbolizuje spełnione marzenia, zrównoważenie, zadowolenie.

Liczba 7- oznacza spokój po ruchliwej pracy. Zazwyczaj przedstawia przerwę pomiędzy ważnymi etapami życia. Jest liczbą pierwszego poważnego kryzysu w małżeństwie, związku.

Liczba 8- Jest szczęśliwa cyfrą. Przypisuje się ja odkrywcom, badaczom, którzy długo i wytrwale podążają do swojego celu.

Liczba 9- stanowi symbol twórczości, i zapowiada spełnienie życiowych planów. Jest to liczba kochających matek.

Liczba 10- jest znakiem szczęścia. Niebezpieczeństwo zmienia się w ocalenie i wszystko co złe, dobrze się kończy.

Liczba 11- zapowiada niepewność.

Liczba 12- to pewność

Liczba 13- uważana jest za nieszczęśliwą, lecz nie zawsze jest to prawda. Stanowi bowiem sumę szóstki i siódemki, które niwelują jej niekorzystny wpływ.

Liczba 14- jest postępem, unoszeniem się w górę. Wbrew chwilowym zahamowaniom zawsze oznacza ruch do przodu.

Liczba 15- jest liczbą Wenus. Jest liczbą osób, które rozpoczynają coś z zapałem, lecz szybko zwalniają. Symbolizuje los bogaty w zmiany.

Liczba 16-  to ubóstwo i nędza. Uosabia ludzi, którzy usiłują przezwyciężyć brak życzliwości losu. Jest to liczba hamująca szczęście.

Liczba 17, 18,19,20, 21- stanowią pomost miedzy jedną siła a drugą. 17 symbolizuje rozkwit, 18 wszystko burzy, 19 oznacza bezpośrednią obecność, 20 jest pozytywna a 21 oznacza spokój, nieraz doskonałość.

Liczba 22- to złość, przykrość. Zmiany nastroju.

Liczba 23- rzeczowość umiarkowanego człowieka. Na chwile można przyciągnąć różne niebezpieczeństwa.

Liczba 24- rozczarowanie, bezpośrednio przed osiągnięciem celu

Liczba 25- określa ludzi łatwowiernych, którzy kierują się tylko emocjami a nie logiką.

Liczba 26- jest liczbą przeznaczenia. Przypisuje się ją osobom o wyraźnych poglądach, które walczą o swój życiowy sukces nie zważając na nikogo.

Liczba 27- charakteryzuje osoby o ukrytych i nie wykorzystanych możliwościach

Liczba 28- oznacza silną wolę i energiczne podążanie do celu

Liczba 29- należy do osób zafrasowanych

Liczba 30- może oznaczać utratę majątku

Liczba 31- symbolizuje łatwowierność

Liczba 32- oznacza skuteczne przezwyciężanie przeszkód i kłopotów w życiu

Liczba 33- pomyłka i złudzenie

Liczba 34- przejściowy sukces, po którym przychodzi klęska

Liczba 35- osoby te są realistami. Jest to liczba osoby mądrej, wyciągającej wnioski z doświadczeń

Liczba 36- zaskakuje klęskami

Liczba 37- charakteryzuje osoby, które są przeznaczone do wielkich spraw.

Liczba 38- szybki postęp, który w końcowym efekcie nie prowadzi do sławy.

Liczba 39- jest liczba ruchu i wrażliwości

Liczba 40 – osłabia niepowodzenia i przynosi pomoc

Liczba 41- sukces połowiczny

Liczba 42- osobom tym nie przypisuje się zawodów życiowych

Liczba 43- umacnia osiągnięty sukces

Liczba 44- jest pomyślna i oznacza pozytywne rozwiązanie

Liczba 45- zwrot od złego do dobrego

Liczba 46- koło życia, raz cudownie, raz beznadziejnie

Liczba 47- symbolizuje zmiany, obecne i przyszłe sprawy ulegną zmianie i z ważnych przyczyn powstaną nowe.

Liczba 48- jest negacją, która często stwarza wrażenie tymczasowego spokoju.

Liczba 49- mówi o ofiarach, które życia żąda i bierze.

Liczba 50 – jest liczbą instynktów. Oznacza osłabienie popędów

Liczba 51,52,53,54 to odwrotna postać liczb 15,25,35,45 i mają odwrotne znaczenie.

Liczba 55- to sukces lub zguba, w zależności od czynników natury zewnętrznej.

Liczba 56- jest to szczęśliwy instynkt, który zmusza człowieka do takiego działania, jakie podejmuje.

Liczba 57- niebezpieczeństwo dla dwóch osób

Liczba 58- liczba wypadków, które początkiem wydają się być sukcesem, lecz w końcu będą nieszczęśliwe.

Liczba 59- znak zwycięstwa, niespodziewanego i czasami niesłusznego

Liczba 60- jest szczególna, oznacza burzliwą przeszłość, zmieniającą się w ciekawą teraźniejszość. Osoby te niczego od życia nie oczekują.