Czarna Magia to inaczej praktyki magiczne stosowana w złych, negatywnych intencjach, jest ona oparta na wierze w możliwości powoływania się do złej/czarnej siły demonicznej , wierzenia takie można było obserwować u nielicznej części: Greków, Słowian tam demony posiadały charakter ambiwalentny, były one pojmowane jako przeciwieństwa dobrych sił i światła, czyli były postrzegane jako zło i mrok. Można tu doszukać się wielu rozbieżności w rozumieniu różnicy pomiędzy białą a czarną magią. Współcześni magowie, którzy należą do zachodniego kręgu kulturowego nie przypisują rodzajom magii kolorów, uważają oni, że magia to tylko narzędzie, a sposób wykorzystania magii zależy tylko i wyłącznie od woli czarownika, maga, lub szamana.